cz / en

specializace / co umíme ?

Naše praxe není zdaleka založena pouze na velkých transakcích a velkých korporacích. Ano, umíme to a hrdě a v plném nasazení pro takové klienty pracujeme. Zastupovali jsme naše klienty v komplikovaných transakcích z oblasti obchodního práva (včetně M&A), finančního práva (včetně sjednávání syndikovaných úvěrů, emisí dluhopisů a nabídek převzetí) a nemovitostního práva (včetně koupě, strukturování a výstavby developerských projektů). 
 
Ale umíme i mnoho jiných věcí, a to stejně dobře. Vítáme jakékoliv seriózní klienty, bez ohledu na jejich zaměření či věhlas. Vždy pracujeme tak, aby jim naše činnost přinesla významnou přidanou hodnotu. Pro Vaši bližší představu: právníci naší advokátní kanceláře mají zkušenosti a praxi v níže uvedených oblastech:
 
autorské právo automobilový průmysl
bankovní a finanční právo bankovnictví a finanční služby
evropské právo development a nemovitostní projekty
herní právo, loterie herní průmysl
IT, ICT právo a software internetové služby a projekty
korporátní právo, právo společností mediální průmysl
občanské právo muzea a galerie
obchodní právo obnovitelné zdroje energie
právo duševního vlastnictví pojišťovnictví
pojistné právo slévárenství a hutní průmysl
pracovní právo sociální služby
rozhodčí řízení softwarový sektor
soudní řízení stavebnictví
správní právo a řízení telekomunikace
závazkové a smluvní právo  

 

Tisknout