cz / en

Zpět

Postoupení budoucích pohledávek

Občas může vyvstat otázka, jaké pohledávky jsou vlastně způsobilé postoupení. Občanský zákoník je k tomu docela strohý a tak nezbývá než se podívat na názor Nejvyššího soudu. Při tom jsme nerazili na tento kuriózní názor obsažený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 07. 2004, sp. zn. 33 Odo 329/2004:

"Předmětem smlouvy o postoupení pohledávky může být pohledávka jakéhokoliv druhu, tedy i jiná než peněžitá, může být jak splatná, tak nesplatná, ale i teprve budoucí. Podmínkou však je, že jde o určitou a existující pohledávku."

Tento závěr je dokonce jako právní věta často zvýrazňován v literatuře (viz např. zde na epravu). Poněkud kuriózní na tom je, že jde o logický nesmysl. Víte proč? Zvýrazněme si část zabývající se postupováním budoucích pohledávek:

Předmětem smlouvy o postoupení pohledávky může být pohledávka (...) i teprve budoucí. Podmínkou však je, že jde o určitou a existující pohledávku.

Je to nyní zřejmé? Budoucí pohledávka je totiž taková pohledávka, která vzniknout teprve v budoucnu. Tudíž k okamžiku uzavření smlouvy o postoupení pohledávky tato ještě nemůže existovat. Jde tak o právní nesmysl, navíc hojně uváděný v literatuře a soudních rozhodnutích. Překvapivé je, že se nad tím odborná právní veřejnost nepozastavila.

Nicméně, ač se to možná nezdá, uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu kvitujeme spíš pozitivně. I přes toto pochybení se totiž konečně někdo snažil zabývat tím, co ještě je a co již není postupitelné. Tedy tím, co může být předmětem cesse a co nikoliv.

Legal Partners

 

Tisknout