cz / en

Zpět

Soudní řízení: Změny v právním řádu

Změny v občanském soudním řízení od ledna 2013

V občanském soudním řízení ("OSŘ") se nově zavádí institut předžalobní výzvy k plnění. Věřitel musí nejpozději 7 dnů před podáním žaloby odeslat výzvu dlužníkovi; výzva je podmínkou pro vznik práva na náhradu nákladů v nalézacím řízení (neplatí pro exekuční řízení).

OSŘ výslovně zohledňuje provádění důkazů pomocí moderních technických prostředků (videokonference, elektronického zobrazování listin).

Stanoví se nově osmidenní lhůta pro podání námitek proti směnečnému nebo šekovému platebnímu rozkazu

Legal Partners

Tisknout